Det blev resultatet av debatten på måndagskvällen.

(En lång debatt, men den slog ändå inte senare kvällens ordväxlingar om parkeringsstrategin för Enköpings stad. Mer om det i en senare artikel)

Britta Dalved (V) och Lars Frantzén (SD) menar att kommunen bör arbeta för att behålla sitt kraftvärmeverk i egen regi.

– Vart är Socialdemokraterna på väg, undrade Dalved och hänvisade till utförsäljning av lägenheter tidigare under hösten.

Frantzén:

– Om Enköping driver Ena Energi vidare i egen regi så har vi koll på vilket bränsle det eldas med och vi har kontroll på kostnaderna.

Men det är främst av ekonomiska skäl som övriga partier vill gå vidare med försäljningsalternativet, inte minst mot bakgrund av de utredningar som gjorts.

Det faktum att Ena Energis vd inte höll med det utredningsalternativ som pekade på fördelar med att driva kraftvärmeverket vidare, gjorde att Tomas Rådkvist (MP) ifrågasatte underlaget till beslut. Han fick delvis medhåll av kommunalrådet Helena Proos (S) som menade att trots en upphandling enligt alla konstens regler fanns det brister.

Däremot är hon övertygad om att den möjliga vinst som Ena Energi kan göra i framtiden inte räcker för att kommunen bör driva verksamheten vidare på lång sikt, och att det är därför partiet vill gå vidare med försäljningsalternativet.

Flera talare, bland annat Ingvar Smedlund (M) och Anders Wikman (NE), pekade på möjligheter att utveckla hamnområdet.

Kenneth Hällbom (MP) menar att det finns en stor osäkerhetsfaktor om var fjärrvärmen har för betydelse om 40 år.

– Det kan vara andra energislag som gäller, då gäller det att inte sitta där med Svarte Petter.

Han lyfte dock frågan om att ha en så öppen debatt som möjligt fram till beslutet i sommar.

Kenneth Löthegård (C) röstade också för att fortsätta utreda en försäljning, men vill att man försöker se på möjligheten att behålla och arrandera ut marken istället för att sälja för att senare, eventuellt, köpa tillbaka den.

Ingvar Magnusson (NE) pekade på kraftvärmeverkets dåliga förutsättningar i fortsatt kommunal ägo och förklarade att det var just bristande underhåll i kommunen som gjorde att han engagerade sig i politiken. Han jämförde fastigheterna med "en patientlista som bara blir längre och längre".

Han fick in ord som akuten, intensiven och sjukvårdspremier i samma stycke och jämförde insatserna som krävs för Ena Energi med ett hjärtbyte på patienten.