Erik Weiman (M), finanslandstingsråd och ytterst politiskt ansvarig för landstingets verksamheter, ser ingen anledning att agera på annat sätt än att fortsätta kontrollera att bolaget fullföljer avtal vad avser ekonomiska skyldigheter och medicinskt innehåll.
– Medpro Clinic har efterhand betalat de skulder de haft tidigare, inklusive dröjsmålsräntor, och på det viset har de fullföljt sina ekonomiska skyldigheter. Vad gäller skatteskulden har vi fått besked om att bolaget kommer att, eller redan har överklagat beslutet, säger han.

Den indragna F-skattsedeln som var en följd av skatteskulden har Weiman ingen annan kommentar till än att skatteskulden kommer att överklagas av Medpro Clinic.
För ISS som haft avtal med vårdcentralen i Bålsta om städning av lokalerna, betyder den indragna F-skattsedeln mera. ISS har sagt upp avtalet med Medpro Clinic och lämnade uppdraget om städning av vårdcentralen 30 april.
– ISS tar inte uppdrag för företag som inte har F-skattsedel, i synnerhet inte när den dragits tillbaka på grund av skatteskulder, säger ISS kommunikationsdirektör Christer Ekelund.
ISS hör inte till de företag som haft problem med att få betalt från Medpro Clinic:
Erik Weiman säger nu som han sagt tidigare att för hans och landstingets del är det viktiga att invånarna i Bålsta får den medicinska vård som de behöver och har rätt till:
– Bålstaborna är nöjda med vården som erbjuds, och det är vi med.

Börje Wennberg (S), oppositionslandstingsråd tog redan vid det senaste fullmäktigemötet i landstinget upp frågan om vårdavtal mellan landstinget och Medpro Clinic. Det avtal som antagits av hälso- och sjukvårdsnämnden har aldrig undertecknats av Medpro Clinic.
Erik Weiman kommenterar detta med att Medpro Clinic ändå faktiskt fullgör det som föreskrivs i avtalet.
Börje Wennberg ser frågan om undertecknande på ett annat sätt:
– När landstinget ingår avtal om mångmiljonaffärer måste alla avtal vara dokumenterade och underskrivna. I den här affären brister det i alla avseenden. Och jag störs av Erik Weimans hållning som jag anser är falsk mot medborgarna och nonchalant inför de regelverk om avtal som finns.