Vi träffar Staffan Ulväng, som bor på Husby gård, och Mats Johansson, Gryta Husby skola. Mats och Renata Johansson bor med sina två barn i den gamla skolan.

– Det var först när vi såg artikeln i tidningen som vi förstod vad det handlade om. Vi kommer att vara närmaste granne, inte juridiskt men boendemässigt, säger Mats Johansson.

Genom artikeln i februari i år fick de veta vad det var för verksamhet som ska öppna 2019 i skogen, några hundra meter från deras bostad. Samsjuklighetsboendet är ett hem för personer med dubbeldiagnoser, missbruk i kombination med främst psykiska problem.

Artikelbild

| Platsen. Ulväng och Johansson pekar på ett av husen i skogsgläntan där det nya boendet ska byggas.

Ett första möte hölls i maj Örsundsbroskolans matsal med kommunens representanter. Mats och Renata upplevde inte att mötet hade föregåtts av någon bredare inbjudningsverksamhet från kommunens sida. Det var faktiskt bara de två där av de boende i området.

– Vi är flera här i grannskapet som är kritiska, berättar Mats Johansson.

Ytterligare ett möte, den här gången med fler deltagare, hölls i slutet av augusti i kommunhuset i Enköping.

Grannarna tycker att kommunens information har varit undermålig. De tycker inte heller att de har fått svar på sina frågor om bland annat oron de känner för barnens trygghet.

– De som ska bo på samsjuklighetsboendet har möjlighet att ta hit kompisar och de kan ta bussen, säger Staffan Ulväng som påpekar att närmaste väg till och från busshållplatsen är över familjen Johanssons tomt.

Mats Johansson känner sig orolig för barnens skull.

– De åker skolbuss på morgnarna och de är hemma själva varje dag på eftermiddagarna, säger han.

– Hur kan man garantera vår säkerhet? Det är en fråga som vi inte har fått svar på ännu, fortsätter han.

Kostnaden för det nya hemmet upprör också. 45 miljoner kronor är den summa som Ulväng och Johansson har hört.

– Jag har föreslagit att de kan köpa Härjarö i stället. Det kostar bara 20 miljoner, säger Staffan Ulväng.

Solweig Eklund (S), socialnämndens ordförande, håller med om att informationen kunde ha skötts bättre.

– Det är skillnad på vad man måste göra och vad man borde ha gjort, säger hon.

Första informationen om boendet gick bara till sakägaren, närmaste markägaren (Husby gård) och inte till några andra.

– Visst borde man ha informerat bredare, säger Solweig Eklund.

Finns det skäl för oro om att det kan bli stökigt eller våldsamt?

– Där kan vi bara gå på information från andra samsjuklighetsboenden i landet. Det finns inget som talar för det om man lyssnar på erfarenheten från andra håll och vi kommer att ha personal dygnet runt. Vi hade inte gjort det här om vi trott att det skulle ställa till trassel, säger hon.

– Jag tycker att det är väldigt synd att vi har fått den här diskussionen. Vi kunde säkert ha gjort saker bättre från början och informerat bredare, säger Solweig Eklund.