Det var sjunde gången som det hölls möte i Grillby till Anna Lindhs minne. Villberga hembygdsförening serverade kaffe, Scendraget stod för musiken och Pierre Schori var mötets huvudtalare. Schori har varit kabinettssekreterare i UD, minister, EU-parlamentariker, FN-ambassadör, med mera. Nu mera är han ordförande för Olof Palmes minnesfond.

Du jobbar inte lika mycket nu som du gjorde tidigare?

– Ja, men jag jobbar mycket mer fokuserat nu som ordförande för Olof Palmes minnesfond. Jag åker även runt och talar mycket. Det finns ett sug efter att diskutera existentiella frågor eftersom inte politikerna talar om det, säger Pierre Schori.

Artikelbild

| Pierre Schori talade om klimataförändringarna och kärnvapen i mötet i Anna Lindhs park.

I sitt tal tog han upp klimatförändringarna och kärnvapen.

– De demoniska tvillingbröderna hotar hela mänskligheten och också Enköping, säger Pierre Schori.

Han tycker att Sverige vid en internationell jämförelse håller fanan högt när det gäller att lyfta klimathotet. Men sörjer en förlorad inställning från Olof Palmes och Anna Lindhs dagar när det gäller kärnvapenhotet.

Schori lyfte frågan om ett globalt kärnvapenförbud, en FN-konvention som Sverige ännu inte har skrivit under. Han vill att svenskarna ställer politikerna mot väggen och ställer frågan om de är för eller emot FN-konventionen.

Artikelbild

| Här är publiken som lyssnade på Pierre Schori i parken.

– Vi måste faktiskt skärpa oss. Det är skarpt läge nu, säger Pierre Schori.

Mötet arrangerades av Socialdemokraterna, ABF och Socialdemokrater för tro och solidaritet. Anna Lindh gick i Grillbyskolan, sedan Korsängsskolan och gymnasiet Sandbroskolan innan hon till slut blev utrikesminister och mördades.