Fullmäktige hade fem olika budgetförslag att ta ställning till, och efter votering stod det klart att minoritetskoalitionen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet med tillsammans 23 mandat fick stöd av Sverigedemokraternas åtta mandat och därmed majoritet för sin budget.

– De sex miljoner vi ville satsa på att få bort delade turer i vården försvinner men i valet mellan sossarna och den blå-gröna koalitionen är det här det enda man kan välja, sade Anders Lindén, gruppledare för SD, efter fullmäktigemötet.

Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande var nöjd efter beslutet och framhöll att han och koalitionen inte förhandlat med SD:

Artikelbild

| Kommunalråden Ingvar Smedlund (M) och Ulrika Ornbrant (C) hade anledning att vara nöjda efter budgetbeslutet.

– Vi har pratat med dem men inte förhandlat, en dialog där de inte har ställt några krav, sade Ingvar Smedlund.

Om budgetförslagen från Socialdemokraterna och Nystart Enköping sade Smedlund:

– De har fixat och trixat som vanligt med budgetsiffror som fått det att se ut som om de har mer pengar att fördela, och dessutom skjutit över på tjänstemän att genomföra besparingar, sade Ingvar Smedlund.

Smedlund syftade på att såväl S som NE i sina budgetförslag lagt in förvaltningsövergripande besparingar, 15 miljoner kronor i S-förslaget, 10 miljoner kronor i NE-förslaget.

Artikelbild

| Tomas Rådkvist (MP) framhöll att den nya styrmodellen med sex fokusområden är en grundförutsättning för att nå social, ekonomiska och ekologiska mål.

– Det vore dumt att i fullmäktige peka ut vad och var besparingar ska ske, i stället ska vi ge nämnder och kommunstyrelsen förtroendet att se hur effektiviseringar och besparingar ska göras och fördelas, sade oppositionsrådet Jesper Englundh (S).

Anders Wikman (NE) sade att akuta åtgärder behövs för ekonomin:

Artikelbild

| Linda Johansson och Jesper Englundh båda (S) var finklädda på varsitt sätt, hon i Sverigedräkten, han i vit skjorta och fluga.

– Men vi tror inte på osthyvelsprincipen. Strukturella reformer krävs som till exempel samarbeten med andra Mälarkommuner, digitalisering och gemensamt resursutnyttjande.

Den budget som nu gäller för 2020 innebär att nettokostnaderna för kommunen uppgår till drygt 2,6 miljarder kronor, en ökning med 92 miljoner kronor jämfört med i år.

Artikelbild

| Anders Lindén, gruppledare SD, och Ingvar Smedlund, (M), hade anledning att se nöjda ut efter att den minoritetesledningens budget röstats igenom med SD-stöd..

Största skillnaderna mellan SD:s och Allianskoalitionens budgetförslag var att SD lagt fyra miljoner kronor mindre till utbildningsnämnden, och fem miljoner kronor mer till vård- och omsorgsnämnden.

Med en minoritetsåterremiss stödd av 20 mandat från S, NE och V, undantogs förslagen till nämndernas taxor och avgifter 2020 från budgetbeslutet. De kommer i stället att beslutas i december.