Enköpings fullmäktigeledamöter har fyra olika budgetförslag att ta ställning vid måndagens budgetsammanträde. Den kommunala skattesatsen beslutades redan vid förra fullmäktigemötet, och den kommer att bli kvar på 21:34 per skattekrona.

Samtliga förslag till budget för 2019 som lagts räknar också med ett sänkt överskottsmål nästa år, i stället för som tidigare 2 procent, är målet nu en procents överskott på skatter och bidrag.

I det budgetförslag som SD presenterat blir summan av kostnaderna för nämnder och styrelser den samma som i förslaget från den styrande Allianskoalitionen där Miljöpartiet ingår, drygt 2,5 miljarder kronor. Men fördelningen skiljer sig åt.

Mest skiljer budgeten för vård och omsorg där SD vill lägga 816 miljoner kronor med motiveringen att personaltätheten ska ökas, inklusive sex miljoner extra för att kunna ta bort delade turer för vårdpersonalen.

Den nya sammanslagna utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i SD:s förslag drygt 1129 miljoner kronor, att jämföra med Allianskoalitionens dryga 1138 miljoner kronor, en skillnad på knappt nio miljoner kronor.

Störst minskning av budget jämfört med koalitionens förslag har SD för kommunstyrelsens kontor och förvaltning som de ger 91,1 miljoner kronor, att jämföra med 101,9 miljoner.

Budgetförslaget tar på flera ställen upp kostnader för asylsökande/migranter/nyanlända/flyktingar, och efterlyser ett ”mångkulturellt bokslut” som ska visa socioekonomiska effekter av invandring till kommunen.