Sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) säger att hon har regelbundna möten med verksamhetscheferna för Bup och psykiatrin angående den ansträngda läget.

– Jag är oerhört missnöjd med hur situationen ser ut i dag för vissa patienter, men som politiker måste jag också visa förtroende för verksamhetens förmåga att hantera situationen. På politisk nivå tillsätter vi alla de resurser vi kan tillsätta för att avlasta Bup, säger hon.

Sedan ni tog över den politiska makten 2014 har du uttryckt att Bup är ett prioriterat område, hur kan det då vara så att problemen för verksamheten har förvärrats under denna period?

– Vi har en otroligt komplex verklighet där antalet patienter på Bup har ökat lavinartat, samtidigt som bristen på personal ökat. Bup har ett jättetryck på sig samtidigt som det pågår ett förändringsarbete i verksamheten, det är faktorer som gör att viss personal väljer att sluta, säger hon.

Vivianne Macdisi menar dock att en rad beslut fattats som kommer att ge effekt framöver. Bland annat öppnandet av samtalsmottagningar i länet, vilket UNT tidigare har berättat om.

Hon lyfter även fram att tidigare sjukhusdirektör Göran Stiernstedt har fått i uppdrag att leda en utredning vars syfte är att se över vården inom regionen.

Behöver vi verkligen ännu en utredning?

– Vi vill involvera medarbetare och medborgare i förändringsarbetet. Vi måste ta ett helhetsgrepp för kritiken mot vården idag är att patienter upplever att de faller mellan stolar och därför måste vi bygga broar i vården, det utredningen ska landa i är var broarna behövs och hur de ska se ut.

Vad skulle du göra om du hade ett barn som blev utan vård?

– Jag har tre barn och skulle självklart känna mig oerhört olycklig och frustrerad i en sådan situation men fortsätta kämpa och inte ge upp.