Under oktober månad ökade den anmälda avverkningsarealen med 30 procent i landet. I Svealand med ännu mer, där låg ökningen på 62 procent, enligt statistik från Skogsstyrelsen.

– Vi märker att det är ett stort flöde och signalerna om att priserna kommer att höjas 2018 spär på intresset, säger Sven Kihlström, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen i Uppsala.

Den främsta orsaken till ökningen tror han är högkonjunkturen som vi nu befinner oss i. Skogsbranschen följer oftast den allmänna samhällskonjunkturen, när det byggs mycket är efterfrågan på råvara stor.

– Sen är det kortare omloppstid på skogen idag än det var för 20-30 år sedan. Lägsta tillåtna slutavverkningsålder har sänkts, säger Sven Kilhlström.

En anmälan om avverkning är giltig i fem år och många större skogsbolag har flera anmälningar i en bank där de kan plocka den som passar bäst.

Sett på årsbasis är ökningen lägre, sju procent större arealer har anmälts årets första tio månader.

– Det kan svänga jättemycket på en månad. Jag upplever inte att det är någon större skillnad, vi ligger ungefär på samma volymer varje år. Men snitthyggena är kanske något större, säger Jonas Hesselman, skogsinspektor vid Mellanskog i Enköpingsområdet.

Mellanskog sköter skogen för många privata skogsägare i regionen.

– Det handlar mer om hur skogen ska skötas än om avverkningar och priser när vi pratar med skogsägarna, säger Jonas Hesselman och tillägger att skogstillväxten i landet i dag är större än vad som huggs.

Från allmänheten får Skogsstyrelsen ibland samtal där personer oroas över avverkningar i deras närhet.

– Vi ser att avverkningarna ökar, det blir fler hyggen. Men vi vill att skogsägarna tar hänsyn till bebyggelse och stigar som är allmänt nyttjade. Sen varierar det mycket vad folk tycker, en del trivs med skogen medan andra vill ha mer sol och ljus. Det är bra om skogsägarna har en dialog med närboende vid en avverkning, säger Sven Kihlström.

Skogsstyrelsen har kontroll över de inventeringar som görs av miljö och natur och kan skriva vägledande beslut om hur en skogsavverkning ska göras i ett visst område där skogsägaren förväntas ta hänsyn till naturmiljön.

I Skogsstyrelsens webbtjänst Skogens pärlor kan man se kartor över områden som avverkningsanmälts under de senaste fem åren.