Centerpartiet har nu fem av 51 platser i Enköpings kommunfullmäktige. En stor skillnad mot för några decennier sedan då centern var det största borgerliga partiet.

– Jag hoppas förstås att vi kan bli styrande parti igen och tror att vi går framåt i årets val, säger Ulrika Ornbrant.

Välj tre frågor som C lyft fram under mandatperioden?

– Rimliga avgifter för företagare, inte minst för bönder som självklart borde betala för faktisk tid för inspektioner, inte som nu ett schablonbelopp.

– Jämställdhetsfrågor som utbetalningar av försörjningsstöd. Det borde delas mellan föräldrar och inte med automatik betalas ut till mannen.

– En näraliggande fråga är stöd till kvinnojouren som gör ett fantastiskt arbete.

Hur stort inflytande har Centern haft under mandatperioden?

– Alldeles för lite men vissa förslag har bemötts med kommentarer som ”bra idé” eller ”vi tar till oss det här”.

– Vår motion om laddstolpar tror jag påverkade parkeringsstrategin, och att vi i diskussioner om mat framhållit att svenskproducerad mat är minst lika viktigt som fairtrade och ekologisk.

På vilka områden skulle C ha lyckats bättre än den styrande koalitionen?

– Större hänsyn skulle ha tagits till landsbygden, nästan allt som gjorts har haft staden som utgångspunkt.

– Inställningen till kommunens småföretag. Nu är kommunen kontrollant, den borde vara ”vi löser det här tillsammans”.

– Budgeten skulle ha omfördelats till förmån för skolan och satsning på specialpedagoger, kuratorer och på elevhälsan.

Vilket betyg ger du S+NE-koalitionen i en skala 1-5?

– En trea. Det är framför allt hanteringen av ekonomin. Efter varje budgetbeslut har snabbt ombudgeteringar aviserats. Det ger ingen stabilitet i verksamheterna. Konsekvensanalyser har saknats inför stora beslut.

Betyget dras enligt Ornbrant ned av att koalitionen inte såg till att utredningen av fastighets- och stadsplanering gjordes med bred politiskt förankring, den masterplan C tidigt efterlyste och som så småningom blev ”centrumpusslet”.

Har koalitionen gjort något bra under de här fyra åren?

– De tog skolkommissionens förslag på allvar, till exempel har direktiven för hur elevresultat jämförs ändrats. Nu jämförs eleven med sig själv, inte med föregående års elever.

– Det område jag känner bäst är vård- och omsorgsnämnden, och där har vi genomgående haft ett bra samarbete.

Vad har koalitionen gjort dåligt?

– Simhallen. Det tog för lång tid att komma till beslut och byggstart. Riktigt dålig var processen runt Ena energi. I kommunstyrelsen november 2017 efterfrågade vi partigemensamma samtal om säljalternativen, men fick inte gehör.

Tre saker vill Ulrika Ornbrant och Centern genomföra efter valet. Ett av dem är landsbygdssäkring av kommunala beslut:

– Det behövs en tjänst som landsbygdsutvecklare med uppgift att alltid lyfta landsbygdsperspektiv.

– Vi vill införa Solnamodellen i arbetet mot utanförskap, ett nära samarbete mellan kommun, företag och föreningar kombinerat höga förväntningar och tydliga krav.

– Vi vill att kommunen väljer svenskproducerad mat i första hand.

Hur vill centern utveckla stadskärnan?

– Det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet ska väljas för kommunhuset , Joar ska bli kulturhus, byggnaderna i Kyrkbacken ska ägas av kommunen. Det behövs flera p-platser i någon yteffektiv form.

Centerpartiet har bra opinionssiffror på riksnivå, hur påverkar det lokalt?

– Vi kan ha draghjälp av riks, men det är lokala frågor som är viktigast.