Utbildningsförvaltningen har en lokalbehovsplan.

Enligt en prognos kommer antalet barn i grundskoleålder att öka med cirka 2 000 på tio år. Men utbildningsförvaltningens slutsats, av tidigare erfarenheter, är att ökningen kommer att bli större än så.

Idag går drygt 5 000 elever i de kommunala och fristående grundskolorna i Enköping.

Artikelbild

| Fjärdhundraskolan är ett undantag. Här går färre elever än vad skolan har kapacitet till.

För att klara elevökningen räknar utbildningsförvaltningen med att det behövs fler skolor med flexibla lokaler. Skolorna måste gå att ändra mellan F-6, F-9 eller 7-9 efter barnkullarnas sammansättning.

Örsundsbroskolan är trångbodd och består delvis av paviljonger. Där måste kommunen ta ställning till om paviljongerna är värda att fortsätta underhålla eller om en ny skola ska byggas.

Även Skolstaskolan är trångbodd. En lösning på det är att förskolan flyttar ut så att grundskolan kan använda den lokalen.

Korsängsskolan betecknas som mycket trångbodd. Där är ett alternativ att grannskolan Vuxenutbildningscentrum (med bland annat Komvux) flyttas till andra lokaler och att i stället Korsängsskolan tar över där.

Grillbyskolan behöver fler klassrum, något som kan lösa sig när förskolan flyttar ut 2021.

I Lillkyrka klarar skolan lokalbehovet, delvis tack vare att Lillkyrkaskolan förra året fick tillbaka lokaler som förskolan använt.

Bergvretenskolan genomgår renovering och den ska vara klar 2021. Men mer lokaler behövs där trots att gamla gymnastiksalen ska bli klassrum.

Egentligen skulle inte alla elever i Hummelstaskolans upptagningsområde få plats i skolan, men det går ändå tack vare att 33 procent väljer andra skolor.

S:t Iliansskolan kommer att klara elevtrycket, bland annat tack vare att elever från Västerledsskolans upptagningsområde som går på S:t Ilian fasas ut till Enöglaskolan.

Rombergaskolan hör till de mest trångbodda. Där går idag 146 fler barn än skolans egentliga kapacitet. Där är en förhoppning att en ny idrottshall byggs och att gamla hallen görs om till klassrum.

Enöglaskolan, i gamla Västerledsskolans lokaler, ska ställas om till en F-9-skola. Idag har skolan elever till och med årskurs sju.

Där räknar utbildningsförvaltningen med att det behöver byggas en ny skola med större kapacitet på samma område. Det skulle i så fall göra att man kan skjuta upp bygget av den tidigare aktuella nya grundskolan, Husbergsskolan, från 2023 till 2028.

Ett undantag i sammanhanget är Fjärdhundraskolan, som har mycket lokaler jämfört med elever. Fjärdhundra har kapacitet för 500 elever med 343 inskrivna. Någon bussning av elever från stan till Fjärdhundra är dock inte aktuell.