Moderaterna har 11 av 51 mandat i kommunfullmäktige i Enköping. I den här artikeln får Moderaternas första namn blicka bakåt och framåt, mot valet.

Nämn tre saker eller frågor som du tycker att det är bra att ni har lyft fram under mandatperioden!?

– Vi lyfte fram det här med en arbetsmarknadsnämnd som blev Jobbcentrum i ny tappning. De sa nej till en arbetsmarknadsnämnd, men skapade Jobbcentrum som är lite mindre, säger Ingvar Smedlund.

– Vi fick stopp på simhallsbygget i Gånstabacken. Avståndet dit var för stort.

– En annan sak är vårt förslag på en kretsloppspark som Vafab ställt sig positivt till att uppföra i Enköping under de närmaste åren.

Hur stort inflytande har Moderaterna inom politiken i Enköping?

– Jag tycker att vi har haft mindre inflytande än vi trodde att vi skulle få. Dialogen har varit för dålig mellan majoriteten och oppositionen.

När det gäller samarbetet mellan partierna vill Ingvar Smedlund få till en förbättring, bland annat med gemensamma möten för alla partier i kommunfullmäktige.

På vilka områden framförallt känner du att M skulle ha lyckats bättre än nuvarande kommunregering?

– Det viktigaste är ekonomin, som är skral idag. Den tror jag att vi hade lyckats bättre med.

– Jag tror att vi skulle ha tagit ett annat grep om skolan, med mer fokus på klassrummet än på förvaltningskontoret.

– Digitaliseringen tror jag att vi skulle ha drivit på hårdare. Det görs ett skapligt jobb med fiberutbyggnad och annat, men det borde gå snabbare med införandet av digitala tjänster i kommunen.

Vad ger du S och NE för betyg för mandatperioden (betygsskala 1-5)?

– Jag sätter en tvåa. Det finns bra saker som de har gjort, men just ekonomin och att Nystart ställde upp i valet med att det skulle hända saker och sedan har de inte gjort så mycket drar ner betyget.

Vad har de gjort bra?

– Livsmedelsupphandlingen till äldreboenden och skolor har blivit riktigt lyckat. Exploateringsekonomin är det bättre kontroll på.

Vad har de gjort dåligt?

– Det som är dåligt är ekonomin. Vi ligger minus 80 miljoner kronor nu och det är allvarligt.

–  En annan sak är styrningen av kommunen, att man är lite vag. Jag tror att tjänstemännen har svårt att veta varthän de ska.

Välj tre saker som du vill genomföra i Enköping efter valet?

– Digitaliseringen. Vi måste exempelvis få bygglovshandläggandet digitaliserat. Det måste lösas.

– Utanförskapet. Vi måste bli bättre på att få folk i arbete.

– Vi måste få en kostnadskontroll. Vi kan inte konsumera alla pengar som vi får. Det handlar inte om att göra vinst, utan om att säkerställa verksamheten över tid.

Vad vill ni göra med stadskärnan?

– Torget är det första som vi vill göra något åt. Nu har man slängt ut några möbler och gjort en boulebana, men vad vill man med torget?

När det gäller Stora torget och centrumutvecklingen vill han ha ett nära samarbete med näringslivet.

Bekymrar eller ger opinionssiffrorna på riksnivå dig segervittring på det lokala planet?

– Jag är nog mer bekymrad. Det beror mycket på att SD har så stora framgångar med 20 procent. I Enköping skulle det innebära elva-tolv mandat och det skulle vara bekymmersamt. Men jag bryr mig inte så mycket om siffrorna. Det är valdagen som gäller.