– Går allt som det ska nu när vi fyller bassängerna med vatten och ingenting går sönder som exempelvis kakel - då ska vi kunna öppna igen den första juni, säger Lena Lantz, kommunens idrottschef.

Det var onsdagen den 10 maj som kommunens fastighetskontor beslutade att 25-meters­bassängen och den djupa hoppbassängen i simhallen skulle stängas på grund av ett vattenläckage sedan ett ventilbyte hade gått fel.

Sedan bassängerna stängs och tömts på vatten har flera undersökningar gjorts och ventilerna har bytts ut. Bland annat har företaget Relita filmat ledningarna till bassängerna och på tisdagen var simhallsinspektören Yngve Thor från Bjerkings ingenjörsbyrå på plats för att undersöka hur bassängernas status efter läckaget.

Artikelbild

| Påfyllning. Kommunen har börjat fylla på vatten i hoppbassängen. Snart kommer även 25-metersbassängen att fyllas med vatten.

– I samband med att ventilbytet skapades ett för stort tryck på bassängledningarna som gjorde att det blev ett vattenläckage i det styrrum som finns under bassängerna, förklarar Yngve Thor.

Yngve Thor har följt vad som hänt i simhallen och bassängerna sedan 2002, och enligt honom var skadorna på bassängernas betongkonstruktion allvarliga redan då.

– Därefter har det förvärrats avsevärt fram till läckaget nu maj, säger Yngve Thor.

Hur har betongkonstruktionen påverkats av det senaste läckaget?

– Läget är allvarligt och vi tar det från månad till månad, men de har inte förvärrats i samband med det senaste läckaget, säger Yngve Thor.

Han menar att det är rimligt att både 25-meters­bassängen ochhoppbassängen ska kunna börja användas igen den 1 juni.

Skadorna på bassängernas betongkonstruktioner beror på att flera av de armeringsjärn som håller bassängerna på plats angripits av rost. För att kunna fortsätta att använda simhallen har en mängd tillfälliga lösningar gjorts under många år. Bland annat har olika förstärkningsarbeten gjorts i utrymmena under bassängerna för att säkra att det inte ska bli sättningar i bassängkonstruktionen som kan leda till driftsstopp, haverieller mindre översvämningarunder bassängerna.

– I dagsläget krävs inga nya förstärkningsarbeten, men vi fortsätter regelbundet att undersöka hur bassängerna mår, säger Yngve Thor.

Stängningen har inte påverkat den kommunala simskoleverksamheten för de skolelever som går i förskoleklass och årskurs två, enligt Lena Lantz.

– Undervisningsbassängen är tillgänglig och där har simskoleverksamheten hållit till, förklarar Lena Lantz.

Simklubben Ena har däremot varit förvisad till att träna på andra orter under stängningen.

Skulle läget i simhallen förvärras ytterligare och hallen inte skulle kunna användas så har kommunen en beredskapsplan för detta.

– Vi går mot sommar och då öppnar vi Fjärdhundrabadet som vi kan använda för simundervisning. Det håller sedan öppet till slutet av augusti. Vi har även tittat på möjligheten att täcka över Fjärdhundrabadet för att kunna använda det även när det blir lite kallare, förklarar Lena Lantz.

Ett annat förslag som nämns i beredskapsplanen är att låta elever åka till Strängnäs för simundervisning.