Det nya kvarteret kommer att bebyggas med 6- och 7-våningshus med putsfasader i brunt och grå-svart, och en övervägande del 2- och 3-rumslägenheter. Parkeringsplatser kommer att anläggas på fastigheten längs gatorna.

– Det utmärkande för kvarteret förutom den stora innergården är att husen är energisnåla. Med solceller, värmepumpar och ackumulatortankar beräknas energiförbrukningen bli hälften av vad som krävs i nyproduktion, säger EHB:s projektledare Leif Lind.

Den totala byggkostnaden är beräknad till 305 miljoner kronor, och en ansökan om energibidrag på 68 miljoner kronor ligger färdig och beviljad vid länsstyrelsen, förutsatt att kraven för stödet uppfylls och regering och riksdag anslår pengar till det.