Patienten kom in till Enköpings lasarett med en skallskada. På grund av en tidigare sjukdom hade patienten svårt att ligga i optimal ställning för röntgenundersökningen. Den ovanliga ställningen gjorde att en spräckt nackkota kunde ses på röntgenbilden. Dock undersökte ansvarig radiolog endast skallskadan och potentiell blödning i hjärnan - och missade att se nackskadan. Region Uppsala har själv anmält den fördröjda upptäckten av skadan. Inspekionen för vård och omsorg (IVO) anser att lasarettet har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. Enköpings lasarett har även vidtagit åtgärder för att förhindra liknande incidenter i framtiden. IVO vidtar därmed inga ytterligare åtgärder i ärendet.

agnes.rydbergkullenmark@eposten.se