Lägre marginaler i biobränsleaffärer och produktions- och leveransproblem i virkesaffärer gjorde att skogsägarföreningen Mellanskogs rörelseresultat för första kvartalet i år minskade. Resultatet för de tre första månader var 19,1 miljoner kronor jämfört med 27,6 samma period året före.

Det sämre resultatet beror främst på svåra väderförhållanden samt kapacitetsbrist på transportsidan.

Omsättningen ökade dock något och blev 862 miljoner kronor (857 året före).

– Det är ett stabilt resultat för Mellanskog. Vi har höjt priserna rejält under våren och ser en hög aktivitet hos våra skogsägare, säger VD Sture Karlsson i ett pressmeddelande.

Setra Group, där Mellanskog är delägare, redovisade ett positivt rörelseresultat om 92 miljoner kronor (33 miljoner året före) och aktieutdelningen beslutades till 1,12 procent per aktie för 2017.