De nya lägenheterna kommer att göra det möjligt för Stiftelsen MHS Bostäder att säga upp blockhyresavtalet med Enköpings hyresbostäder, EHB, för höghuset i Romberga.

Stiftelsen MHS har köpt tomten längst in närmast skogskanten i exploateringsområdet vid Mästergatan för 10,4 miljoner kronor av Enköpings kommun. Bostäderna kommer att byggas av ett fastighetsbolag som bildats gemensamt av MHS och Stadsutveckling i Stockholm AB. Avsikten är att MHS ska ta över som ensam ägare när husen står klara.

I samband med förhandlingen om köpekontraktet uttryckte kommunen önskemål om att 10 procent av lägenheterna skulle ställas till förfogande för sökande i den vanliga bostadskön. Önskemålet avvisades eftersom Stiftelsen MHS uttryckliga ändamål är att tillhandahålla bostäder för försvarsanställda.

När de nya lägenheterna blir klara har MHS för avsikt att säga upp hyresavtalet med EHB för höghuset i Romberga.

– Det innebär att de 55 lägenheterna i höghuset blir tillgängliga för andra bostadssökande. Däremot kommer vi inte att säga upp avtalet med EHB för lägenheterna på Regementsgatan, de ligger bra och nära regementet, säger Olov Ettefalk, vd för Stiftelsen MHS.

Carina Weir, vd för EHB, känner till MHS planer på att i framtiden säga upp avtalet om höghuset i Romberga:

– Vi för en dialog med MHS och har ett bra samarbete. Vad vi ska göra med höghuset när MHS lämnar det har inte diskuterats. Vi har en kö av bostadssökande och ser ingen risk för att bli stående med tomma bostäder, säger Carina Weir.