Statistiken över skogspriserna 2017 presenterades av LRF Konsult på torsdagen.

Den visar att skillnaderna på skogsmarkspriserna är stora i landet. I norra Sverige har priserna stigit kraftigt, upp mot 15 procent, medan priserna i södra delarna närmast är oförändrade.

Uppsala län ingår i samma område som Västmanland och Örebro län. Här har priserna stigit med 2,2 procent och låg 2017 på 455 kronor per skogskubikmeter.

Artikelbild

| Marknaden. "Prisnivån är hög men det är inga problem att sälja, marknaden är beredd att betala", säger Alf Jernberg vid LRF Konsult.

Priserna har dock åkt lite berg och dalbana de senaste åren. På fem års sikt har priserna minskat med nio procent men på tio år har de stigit med sammanlagt 13 procent i området. År 2007 låg priset på 362 konor per skogskubikmeter.

Priset på skogsfastigheter styrs bland annat av fastighetens läge, kvalitén på skogen, vägnät och jaktmöjligheter. Mälardalen är en expansiv region och här kan skogsmark omvandlas till bostadsområden vilket gör marken attraktiv.

– Eftersom jag är en skogsägare som ser skogen som en viktigdel av mitt företag och vill ha en hög lönsamhet i mitt skogsbruk tycker jag vi har en hög prisnivå på skogsköp, säger Alf Jernberg, ekonom på LRF Konsult och skogsägare söder om Enköping.

Enligt sammanställningen från LRF Konsult är 68 procent av de som köpte skog i området markägare sedan tidigare medan 32 procent är förstagångsköpare. I snitt ligger fastigheterna som säljs i mellersta Sverige på 48 hektar, förstagångsköparna köper i allmänhet något mindre skog.

En långsiktig tendens är att förstagångsköparna blir fler och de som ökar sitt skogsinnehav blir färre.

I området är hälften av köparna boende i kommunen medan hälften bor på annan ort.

Medelåldern på dem som säljer skog är 66 år och för köparna ligger den på 54 år.