Nu går det att söka pengar för små projekt på landsbygden genom Leader Mälardalen.

En miljon kronor har avsatts till "Småprojekt" – snabba pengar till mindre utvecklingsaktiviteter.

Stödpengarna är riktade till olika typer av lokala evenemang eller mindre anläggningar och byggen. Det kan exempelvis gälla aktiviteter inom klimat, energi och miljö, eller inkludering och integration.

Kostnaden för aktiviteterna får max vara 30 000 kronor och de som söker stödet måste själva bidra till aktiviteten med egen ideell tid. Det måste även finnas en plan för långsiktighet i projektet.

Stöd från Leader Mälardalen finansieras genom EU. Leader är en metod för lokal utveckling genom samverkan mellan ideella, privata och offentliga sektorn.