Förbjudet att sprida integritetskänsliga bilder

Reglerna skärps för hur man får bete sig på nätet och på sociala medier. Bland annat blir det lättare att straffa spridning av kränkande bilder, till exempel nakenbilder och så kallad hämndporr. Förutom samlagsfilmer kan man också komma att straffas om man sprider uppgifter om någons hälsotillstånd, om att någon utsatts för ett allvarligt brott eller om man sprider bilder på någon i en mycket utsatt situation, till exempel från en olycksplats.

Mobilförbud i bilen

Från och med februari blir det förbjudet att tala i mobiltelefon utan handsfree när man kör bil.

Solariumgräns

Från september införs en åldersgräns på 18 år för att sola på solarium. Solning i hemmet och för barn som av medicinska skäl behöver solarium är fortfarande tillåtet.

Skärpt lag för sexbrott mot barn

Från och med januari kan en person dömas redan när person föreslår en träff med barn under 15 år i sexuellt syfte.

Skolstart vid sex års ålder

Från och med höstterminen 2018 blir förskolan obligatorisk. Skolplikten i Sverige börjar gälla från det kalenderår när barnet fyller sex år och förlängs med ett år. Detta innebär skolplikt i tio år.

Krav på tillgänglighet för alla på kaféer och restauranger

Från och med maj måste även företag med mindre än tio anställda vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Detta innebär att frisörer och restauranger som i dag inte omfattas av lagen kommer att göra det.

Staten betalar delar av din elcykel

Från och med februari kan privatpersoner som har köpt en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel ansöka om premien hos Naturvårdsverket. På så sätt hoppas regeringen kunna minska bilanvändningen.

Straffavgiften för olaglig alkoholimport skärps

Direkt vid årsskiftet skärps straffet för att föra in alkohol i Sverige utan att betala skatt, till 40 procent av den skatt som ska betalas.

Ny kommunallag

Från januari kan kommuner och landsting besluta att ge kommunal- och landstingsråd möjlighet att vara föräldralediga.

Krav på att breven kommer fram i tid

Ändringen innebär att den samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla kravet att minst 95 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in.