Ändå är befolkningsökningen med 809 personer i Enköping förra året den näst största under hela 2000-talet. Kommunen har nu 43 797 invånare och väntas passera 44 000-strecket inom kort.

Året innan, 2016, hade Enköpings kommun den största befolkningsökningen sedan kommunsammanslagningen 1971, 1 095 personer.

Kommundirektören Peter Lund gläds åt befolkningsökningen, som också är i partitet med den senaste prognosen.

– Enköpings attraktionskraft är fortsatt stark. Många människor och företag vill flytta hit. Enköping är en kommun i medvind, säger han.

Flera nya bostäder kommer också att stå färdiga under 2018 och 2019, vilket gör att den befolkningsprognos som kommunen gjorde förra året, att vi är mellan 52 000 och 55 000 invånare inom en tioårsperiod, fortfarande håller.

Kommunstyrelsens ordförande Helena Proos (S) kommenterar befolkningsökningen:

– Det är med glädje vi ser att Enköping fortsätter växa. Några flyttar ut men fler flyttar in och vi välkomnar alla våra nya Enköpingsbor. Att vara en tillväxtkommun är både roligt och utmanande, vi blir fler som delar på kostnaderna, men vi får även fler som behöver del av den kommunala servicen så som skolor och äldreomsorg.

Helena Proos beskriver den genomsnittliga inflyttaren under 2017 som en person mellan 20-44 år från Stockholm- och Uppsalaområdet.

Håbo kommun ökade med 346 personer under förra året, mot 458 året innan. På sensommaren 2017 passerade kommunen 21 000-strecket och är nu 21 083 invånare, enligt Statistiska Centralbyrån, som på onsdagen presenterade de senaste befolkningssiffrorna.

– Det är roligt att Håbo växer. Vi ska fortsätta växa i en takt som är hållbar för Håbo på alla punkter, säger kommunstyrelsens ordförande, Liselotte Grahn Elg (M) i en kommentar.

En omsvängning på tio i topp-listan som berör vår närhet:

I november månad 2017 gick Örebro om Västerås i invånarantal. Örebro är numera Sveriges sjätte kommun i storleksordning med 150 291 invånare, mot sjuan Västerås 150 134.

Kvartetten i samarbetet Fyra Mälarstäder, Enköping (43 797 + 809), Västerås (150 134 + 2 714), Eskilstuna (104 709 + 1 025) och Strängnäs (35 045 + 436), har tillsammans 333 685 invånare, en ökning med med 4 984 invånare det senaste året.