Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Enköpings kommun hanterar stora summor. Driftbudgeten ligger på över miljarden.

Lite hård fakta: årets budget för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppgår till 1 132,4 miljoner kronor. Budgeten 2020 år blir 1 169,4 miljoner kronor. Det är en ökning med 3,3 procent.

Liksom övriga nämnder har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ett effektiviseringskrav på sig. Egentligen skulle nämligen nämnden "behöva" ytterligare 37 miljoner nästa år för att bibehålla motsvarande dagens nivå på verksamheten (om man beaktar förväntade kostnadsökningar).

Artikelbild

| Senaste stora skolinvesteringen var bygget av Munksundsskolan. Här är en bild från första spadtaget.

Mats Flodin (M), ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, påpekar att det av naturliga skäl är svårt att vara exakt när man ska förutspå framtida kostnader. Saker som inflyttning och nivån på löneökningar hör till de osäkra faktorer som gör livet svårt för prognosmakare.

– Jag är inte så säker på att det kommer att bli så dramatiskt. Det ställer krav på effektiviseringar, absolut, men jag känner inte att det behöver bli en så signifikant förändring, säger Mats Flodin om förutsättningarna med nästa års budget.

Faktum är dock att nämnden, som läget ser ut nu, inte kommer att klara av att hålla årets budget. Senaste prognosen pekar mot ett underskott på 4,5 miljoner kronor.

– Den viktigaste faktorn till underskottet är kostnaden för förstudierapporten för nya gymnasiet. Det hade man uppenbarligen inte budgeterat för. Men det finns ingen oro från skolan över att man inte ska fixa det, berättar Mats Flodin.

Tidningen har tidigare berättat att många kommunala skolor i Enköping är trångbodda. Lokalerna räcker helt enkelt inte till för en ökad mängd elever. Nya skolor och förskolor behöver byggas för att klara de ökade volymerna med barn. De nybyggda lokalerna ger i sin tur ökade hyreskostnader.

Den i särklass största framtida investeringen blir en ny gymnasieskola. Men dessutom behöver det byggas en helt ny grundskola i västra Enköping samt utökad kapacitet på Korsängen.

Även nya förskolor behövs. Här om dagen var det taklagsfest på den nya förskolan i Örsundsbro. Därefter ska nya kommunala förskolor byggas i Skolsta följt av Hummelsta.

När det gäller förskolorna kan ett nytt ramavtal för förskolebyggen, som SKL Kommentus håller på att ta fram, göra det billigare att bygga för kommunen.

Mats Flodin berättar att kommunen och Kommentus ska träffas i september.

– Även det kan vara ett spår framåt, säger han.