På utbildningsnämndens sammanträde i förra veckan berättade Ung omsorgs grundare Arvid Morin och Benjamin Kainz om sitt företag och sin idé som finns på drygt 120 äldreboenden i Sverige och har lite fler än 1 000 anställda.

Ungdomar från högstadiet och gymnasiet får, ofta som sina första jobb, sätta guldkant på äldres tillvaro genom att umgås, samtala, spela, med mera, tillsammans över generationerna.

Hösten 2016 startade Ung omsorg i Enköping på äldreboendena Gläntan i Fjärdhundra, Åsundagården i Hummelsta och Åkersbergsvägen 3 i Enköping.

De 15 deltagarna och tre teamledarna har fått utvärdera sina jobb. Och de är mycket nöjda. Faktum är att samtliga som har besvarat enkäten har uppgett sig vara nöjda. Det samma gäller hur de har upplevt stödet från personalen.

79 procent har dessutom uppgett att de är mer positivt inställda till äldreomsorg efter jobbet inom Ung omsorg. 64 procent kan tänka sig att jobba inom äldreomsorgen efter gymnasiet. 28 procent har eller kan tänka sig att välja vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet.

Men Ung omsorg har hittills inte haft ett så stort genomslag bland de sökande till gymnasiet. En enkät har gjorts bland eleverna som har gått första året på programmet. Bara en av eleverna uppgav att det var Ung omsorg som väckte intresset för att gå på programmet.

Projektet fortsätter. I en ny omgång ska fem andra äldreboenden ha Ung omsorg. Utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och skolnämnden finansierar verksamheten. I den nya omgången ska hälften av de 30 deltagarna vara nyanlända.