Den gemensamma insatsen gjordes efter tips och samtal om att illegala cigaretter sålts styckevis.

– Vi har också fått information om att flera av butikerna sålt tobak till minderåriga, säger Jonas Rickeborn vid polisen i Enköping-Håbo.

Enligt Rickeborn har tobaksvarorna tagits i beslag och de ansvariga för Enköpingsbutikerna har tre veckor på sig att klaga.

– Om de inte hör av sig anses varorna förverkade. Det här är ett sätt att undvika långdragna polisutredningar och är en modell som tidigare har används med mycket gott resultat av Södertäljepolisen, säger han.

Vad händer nu?

– Det har inte upprättats några anmälningar om brott, utan det här brukar vara mer effektivt. Den illegala tobaksförsäljningen omsätter stora pengar och att beslagta varorna är ett verkningsfullt sätt att få effekt direkt, säger Jonas Rickeborn.

Har den här typen av försäljning ökat den senaste tiden?

– Nej, det här har skett under lång tid och vi kommer att fortsätta med våra kontroller.

Polisen tar gärna emot fler tips om illegal tobaksförsäljning.

Skatteverket och kommunens socialförvaltning är också inblandade i samarbetet.

– Det handlar om svarta pengar med stor avans. Det har alltid sålts smuggelcigaretter och hur utbrett det har varit handlar bland annat om hur hög tobaksskatten är.

Förutom cigaretter utan lagenlig märkning beslagtogs tobak till vattenpipor vid tillslaget i tisdags.