Fältstationen Rördrommens örngrupp, som samordnar örnräkningen, rapporterar årets resultat. På 90 platser räknades örnar under två timmar på lördagsförmiddagen. Förhållandena för örnräkning betecknas ha varit i stort sett optimala. Örnarna gillar att segla på sina vingar när det blåser.

Av de totalt 239 havsörnarna sågs 44 i den del av Mälaren som ligger öster om Hjulstabron och riksväg 55. I västra Mälaren räknades 81 havsörnar.

Utöver havsörnarna såg örnräknarna sex kungsörnar utspridda i området från Nynäshamn och Lidingö i öster till Vättern i väster.

Enligt fältstationen är årets redovisade antal sannolikt i underkant. Det är tio fler havsörnar än vid fjolårets räkning.