Det 135 kvadratmeter stora trägolvet byggdes 2011 och hade ett tidsbegränsat bygglov som gick ut nu i maj 2019. Företaget Piran Trading AB och All In som en gång fick det tillfälliga bygglovet har inte någon verksamhet där då All In gick i konkurs hösten 2017. Därefter har restauranglokalen i Paus stått tom, och likaså trädäcket.

När nu det tillfälliga bygglovet gått ut har trädäcket blivit ett problem för kommunen eftersom det står på kommunal mark. Alternativen är att antingen söka förlängning av bygglovet eller också ta bort trädäcket.

– Vi har kontaktat gatu- och parkavdelningen som ansvarar för allmän platsmark, och de är medvetna om alternativen, säger bygglovschefen Christina Gortcheva.

Artikelbild

| All In gick i konkurs hösten 2017 sedan dess har lokalen i Paus stått tom, liksom trädäcket.

På gatu-och parkavdelningen har Oscar Forss fått trädäcket på sitt bord:

– Det hela kompliceras av att företaget som ansvarade för trädäcket har upphört med sin verksamhet och det är svårt att avgöra vem som nu faktiskt äger det. Vi undersöker nu de juridiska aspekterna och har ambitionen att snarast ta bort det, säger Oscar Forss.

Lokalen i Paus står fortfarande tom och bryggeriet Kopparbergs som tidigare hyrde den av fastighetsägaren Andersson Company för att i sin tur hyra ut den till All In, lämnade sitt hyresavtal i februari i år.

– Just nu har vi ingen ny hyresgäst på gång, men ser förstås gärna att eventuellt intresserade hyresgäster hör av sig. Trädäcket på torget har vi ingen åsikt om, säger Johan Thorwid, vd för Andersson Company.