Större vårdbolag bygger i ökad utsträckning egna anläggningar i centrala lägen.

Attendo, som i slutet av året ska öppna sitt "livsstilsboende med inriktning utevistelse och trädgård" på Regalskeppsvägen i Bredsand, driver redan ett hundratal äldreboenden.

Koncernen Vardaga, tidigare Carema, vars kommande äldreboende Idun sträcker ut sig längs Mästergatan i flera våningar nära resecentrum i Enköping, räknar med att ha en visningslägenhet klar redan i mars.

Artikelbild

| Bredsand. Här bygger Attendo sitt omvårdnadsboende.

– Allting fortlöper enligt planerna och Villa Idun öppnar den 15 oktober, säger verksamhetschefen Niqlas Lundqvist, som redan idag är engagerad i verksamheten på Vardagas demensboende Rosengården på Kaptensgatan i Enköping.

Tillsammans blir det här cirka hundra nya platser på omvårdnadsboenden, till de drygt 500 som finns i kommunen redan idag.

Så lång är inte kön i Enköping idag.

– Just nu har vi 28 personer som väntar på plats, men det är enbart fem av dessa som inte fått något erbjudande. De övriga har fått minst ett erbjudande men av någon anledning valt att tacka nej, säger Agnetha Resin-Fredriksson, verksamhetschef bistånd på vård- och omsorgsförvaltningen.

Hon vill dock inte använda ordet kö.

– Vi har sedan ganska många år ett gynnsamt läge, då vi i princip omgående kan erbjuda ett lämpligt boende utifrån kundens behov. Vi har ju egentligen ingen ”kö”, säger hon och förklarar att kommunen ständigt gör prioriteringar i sin biståndsbedömning "där störst behov går först".

Det är det geografiska läget som lockar vårdbolag att satsa här.

– Det här en klar trend och Enköping ligger väldigt bra till. Vi får förfrågningar med jämna mellanrum om det aktuella behovet, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Solveig Sundblad (S).

Trots att de nya boendena, åtminstone till en början, inte kommer att fyllas av seniorer enbart från Enköping är det nära till många andra kommuner som kan köpa tjänster i Enköping.

– Att teckna ramavtal per enskild plats på något av de nya boenden är inte aktuellt just nu. Vi får se hur det ser ut under 2019, säger Solweig Sundblad.

På vård- och omsorgsförvaltningen följer man noga Vardagas och Attendos etableringar.

– De har också fått ta del av hur vårt läge ser ut, att vi har ett läge där tillgång och efterfrågan är i balans. Detta innebär ju inte att vi stänger någon dörr för samarbete, säger Agnetha Resin Fredriksson.

På Vardaga tror man på god tillströmning av boende redan från början och ska under februari börja med rekrytering av personal.

– Vi räkna med att fylla huset på sikt, och hoppas kunna öppna 2-3 av sex avdelningar till nyår, säger Niqlas Lundqvist.

EP söker representanter för Attendo.