I mars förra året beslutade riksdagen att de privata företag som driver äldreboenden på entreprenad genom avtal med en kommun måste ha ett tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för verksamheten.

Tillståndsplikten gällde från den 15 april samma år men övergångsbestämmelser infördes för de bolag som redan hade avtal med kommun, de fick anstånd med tillståndsansökan till den 1 april 2018.

I Enköping drivs tre omsorgsboende på entreprenad och av dessa har ett fått klart med tillstånd (Rosengården), ett inväntar besked (Kungsgården) och ett har fått avslag på sin ansökan (Orion).

Artikelbild

| Boende. Omsorgen av de boende på Orion kommer inte att påverkas uppger vårdföretaget Victum. Personalen blir kvar ävenom kommunen tar över driften.

– Vi ansökte om tillstånd för samtliga våra boenden i god tid men har inte fått svar om något ännu, säger Birgitta Willbom vid Norlandia Care som driver Kungsgården på Gröngarn.

Enligt socialstyrelsen får den som inte fått ett svar på sin ansökan före den 1 april fortsätta att driva verksamheten under handläggningstiden av ärendet.

Orions omsorgsboende i Gånsta var det boende som fick avslag. En överklagan av beslutet ligger nu hos förvaltningsrätten.

– Vi anser oss felbehandlade. Det handlar om en ny lag med nya parametrar för att komma åt ekonomisk brottslighet, där har IVO gjort sin tolkning av de nya kraven. Vi är ett seriöst företag och vi följer alla regler, säger Stefan Scher, VD vid Victum omsorg som driver Orion.

Oavsett om Victum får sitt tillstånd före den 1 april eller inte så ska det inte beröra omsorgen vid boendet.

– Den dagliga driften kommer inte att påverkas, man behöver inte känna någon oro. Vi har en bra dialog med kommunen och har gått ut med information till boende och anhöriga, säger Stefan Scher.

Vid Enköpings kommun inväntar man nu besked om tillstånd för de två boenden som ännu inte fått klartecken.

– I de fall ett företag inte beviljats tillstånd tar kommunen över driften av boendet. Det finns beredskap för det, säger Mattias Porsaeus, utvecklare vid vård- och omsorgsförvaltningen.

Att de boende får sin omsorg av personer de känner även i fortsättningen menar han är viktigt.

– I ett sådant läge kommer medarbetarna att få erbjudande om att arbeta kvar i verksamheten, enligt LAS-regler för verksamhetsövergång, säger Mattias Porsaeus.

Enligt tidningen Dagens Samhälle har bara ett fåtal ansökningar om tillstånd kommit in till IVO. Av de ansökningar som kommit in har en stor andel, 40 procent, fått avslag.

Ett avslag från IVO vinner laga kraft omedelbart. Det skulle kunna innebära att flera kommuner tvingas ta över verksamheter med mycket kort varsel.