Från den första juni övergår ansvaret för vissa djurärenden från polisen till länsstyrelserna.

Syftet med lagändringen är att polisens arbetsuppgifter ska renodlas så de kan fokusera på arbete med allmän ordning samt förebyggande och utredning av brott.

Djurärenden kan gälla omhändertagande och omplacering av vanvårdade djur, allt från enstaka katter till hästar och större besättningar med kreatur.

Artikelbild

| Olika. Ett tjugotal ärenden gällande omhändertagande av djur görs i länet varje år, från katter till hästar och lantbruksdjur.

– Tidigare tog vi ofta beslut om djur som skulle omhändertas medan polisen skötte själva utförandet. Nu ska vi även sköta administrationen och verkställigheten, hämta djuren och sköta omplaceringar och eventuella avlivningar, säger Elisabeth Schöning chef vid länsstyrelsens veterinärenhet.

Polisens djurhandläggare i länet är dock tveksam till om lagförändringen kommer att ge någon vinst för polisen del.

Hantering av djurärenden kan vara komplicerat. Ärendena ligger under olika lagar ­– djurskyddslagen, tillsynslagen samt hittegods och dessa styrs av en mängd olika regler. En civilanställd person får exempelvis inte beslagta ett djur, eller gå in i en privat bostad för att hämta ett djur.

– Jag tror inte att det här kommer att avlasta polisen. Länsstyrelsens personal har inte tvångsmedlen, de kommer att vara tvungen att begära handräckning av polis ändå, säger djurhandläggaren till EP.

Det händer även att djurägare försvårar arbetet vid ett omhändertagande och då kan polisinsatser behövas. Likaså sker inte alla insatser under kontorstid då länsstyrelsens personal arbetar.

– Lagändringen frigör inte poliser i Enköping, Uppsala eller Norduppland, jag vet inte riktigt hur man tänkt. Den enda polismyndighet som berörs är Stockholm som har tio poliser anställda på heltid för djurärenden. Den enheten löses upp, säger djurhandläggaren.

En positiv effekt kan bli att ärenden avgörs snabbare när länsstyrelsen själva hanterar dem och även får det ekonomiska ansvaret för hantering av djuren. Polisen slipper även den administrativa biten när jurister handlägger beslut som överklagas.

– Och länsstyrelsens personal är kompetenta och duktiga. Men jag ser ingen direkt polisiär vinst med det här, säger djurhandläggaren.

Vid länsstyrelsen har man känt till lagändringen en längre tid och har förberett sig sedan i somras. Upphandlingar med externa aktörer görs för bland annat transport och förvaring av djur, och tjänster av veterinärer och hovslagare. Budgeten stärks då pengar flyttas från polisen till länsstyrelsen.

– Det som är nytt för oss ligger under tillsynslagen som har ett annat perspektiv och ska skydda omgivningen. Där sker utbildning av personal under våren, säger Elisabeth Schöning.

Jan Håkansson, lokalpolisområdeschef vid polisen i Enköping/Håbo hoppas dock att lagändringen ska avlasta den lokala polisen.

– De gånger vi har den här typen av ärenden är de väldigt tidskrävande. Det är inte heller vår profession att hantera stora djur som hästar, säger Jan Håkansson.

Under 2017 hade polisen 27 fall av omhändertagande av djur i Uppsala län.

Knappt hälften av ärendena gällde övergivna/dumpade katter som överläts eller avlivades, flera hundar som överläts till nya ägare eller avlivades, undulater, får, hästar och getter som vanvårdats eller i vissa fall påträffats döda.