Under hösten 2015 tog länets kommuner emot ett stort antal nyanlända barn och unga. Detta fick bland annat effekter på skolundervisningen och ledde till att det behövdes ny kompetens när det gällde undervisningen av icke svenskspråkiga elever.

För att få veta vilka nya behov och kunskaper som detta har krävt för skolan har en forskningscirkel "Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt" genomförts. I forskningscirkeln har personal från Uppsala universitet och de åtta kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sigtuna, Tierp, Uppsala och Östhammar arbetat tillsammans.

– Att stöta forskning mot beprövad erfarenhet är både intressant och givande. Det finns ett jättestort behov av mer kunskap om språkets roll för lärandet, till exempel när det gäller utnyttjandet av flerspråkiga elevers särskilda kompetens, säger Charlotte Engblom, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier som är en av de som lett forskningscirkeln, i ett pressmeddelande.

I arbetet har lärare, utvecklingsledare och annan personal från skolan deltagit tillsammans med personal från universitetet.

Under arbetet har man bland annat undersökt vilka olika undervisningsstrategier som fungerat i praktiken. Nyanlända har även deltagit i arbetet och fått berätta hur de upplevt den svenska skolvärlden. Vidare har eleverna fått berätta vilket stöd de fått i skolan samt vilka knep de haft för att förstå en text på svenska.