Under maj och juni har projektet MBU (Människan bakom uniformen) funnits på Westerlundska gymnasiet för att informera om sin verksamhet och den utbildning som för första gången ska hållas i Enköping.

Målet är att öka förståelsen mellan ungdomar och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken, som polis eller militär, men även att väcka intresse för dessa yrken.

Under hösten kommer en kostnadsfri utbildning att arrangeras där deltagarna får prova på olika uniformsyrken under kvällstid.

Artikelbild

| Intresset för MBU-utbildningen io Enköping är stort. Alexander Delgado, Mukhtar Yuusef, Ismail Abde, Hudda Ahmed och Axmedriusin Xiis, pratade om kursen med Ingela Keijser samordnare vid MBU vid Enköpings kommun.

– Det hela avslutas med en övning där vi fingerar en olycka med olika aktörer, säger Ingela Keijser, fritidsledare och samordnare för MBU på Enköpings kommun.

Intresset från ungdomarna för att delta i utbildningen har varit stort.

– Men det är även en vinning för vår egen del. Genom träffarna med andra aktörer, som polis och räddningstjänst, kan vi bygga nätverk i jobbet, konstaterar ambulanssjuksköterskan Regina Maurd.

Under måndagen hinner Ingela Keijser och Regina Maurd knappt lägga fram informationsmaterialet förrän Hudda Ahmed står vid deras bord.

– Var anmäler man sig? säger Hudda beslutsamt och berättar att hon till hösten börjar tredje året på gymnasiet där hon pluggar ekonomiprogrammet med inriktning juridik.

Hon vill lära sig mer om framför allt militär- och polisyrkena och tror även att hon kan ha stor nytta av MBU-utbildningen privat.

– Det är jätteviktigt att veta vad man ska göra om något händer, vi har en stor familj och det är bra att kunna. Sen tror jag utbildningen kan hjälpa mej att bestämma mitt framtida yrkesval, säger Hudda.

En informationsträff om MBU Enköping hålls den 21 augusti i Ungdomens hus. Medverkande i projektet är ambulansen, försvaret, Enköpings hyresbostäder, Enköpings kommun, räddningstjänsten, polisen och Securitas.

MBU startades i Göteborg 2009 efter ungdomsrelaterade händelser med stenkastning, bilbränder och våld mot uniformsbärande tjänstemän, som ett förebyggande arbete och ett sätt att skapa relationer mellan ungdomar och personal inom uniformsyrkena.