Det beslutade regeringen i förra veckan och tog också beslutet att tillsätta en särskild utredare som ska se till att alla nödvändiga förberedelser har gjorts när den nya etikprövningsmyndigheten inleder sin verksamhet 1 januari 2019.

– Det finns många för­delar med att placera Etikprövningsmyndigheten i Uppsala. Det gäller inte minst möjligheten till samverkan med Läkemedelsverket, som ju också måste lämna sitt godkännande för att kliniska prövningar av läkemedel ska få genomföras, säger forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S).

Etikprövningsmyndigheten ska ersätta de sex regionala etikprövningsnämnder som i dag handlägger ansökningar om etikgodkännanden av forskning på människor.

– Med en sådan organisation säkerställer vi en hög standard och likvärdighet vid etikprövningen. Det ska inte vara möjligt att personliga relationer och lokala nätverk påverkar bedömningarna, säger Helene Hellmark Knutsson.

Myndigheten kommer att ha verksamhetsregioner i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala, det vill säga samma universitetsorter som i dag har regionala etikprövningsnämnder. Där­emot kom­mer den som ansöker om etikprövning inte längre att kunna välja var prövningen görs.

Det blir i stället Etikprövningsmyndigheten som fördelar uppdragen mellan sina sex verksamhetsregioner och avdelningarna inom dem.

Etikprövningsmyndigheten beräknas få högst ett 20-tal anställda varav en handfull, inklusive myndighetenschefen, på det centrala kansliet i Uppsala.