Vid utfrågningen kommer bland annat frågan om de förbättringar som utlovades resenärerna i Mälardalen vid bygget av den nya pendeltågstunneln i Stockholm att diskuteras. En utbyggnad som medfinansierades av regionerna runt Mälardalen.

Trafiken i Mälardalen regleras av trafikförsörjningsprogrammet som tas av politiker i Stockholms läns landsting, dessa kommer att delta i debatten. Några sitter även med i Mälartrafiks styrelse som beslutat om biljettsystemet Movingo där det funnits driftsproblem både mellan Enköping och Stockholm och Uppsala och Stockholm.

– Jag tror det blir ett viktigt möte för pendlarna på sikt, med en hel del prat om pendlingen i Mälardalen, säger Enköpingsbon Per-Anders Staav, ordförande i föreningen TIM-pendlare som är en av de pendlarorganisationer som bjudit in till utfrågningen.

Mötet hålls i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm tisdagen den 28 augusti och är öppet för allmänheten.