Som tidningen tidigare skrivit har oppositionen S och NE i sitt förslag räknat med ökade intäkter från exploateringar av mark, en ökning som även Vänsterpartiet räknar med.

Till vård och omsorg vill V ge knappt 818 miljoner kronor, att jämföra med Allianskoalitionens knappt 803 miljoner. V vill att vård och omsorgsnämnden ska fortsätta satsningen på Tidig hemgång och slopa de delade turerna för vårdpersonalen.

På den nya utbildningsnämnden vill V lägga knappt 1160 miljoner, och se en tyngdpunkt i satsning på de yngsta barnen. Motiveringen är att en satsning på rätt stöd och hjälp i lägre årskurser ökar möjligheten för eleverna att klara den fortsatta skolgången.

Fullmäktige beslutar om budget 2019 på måndag.