Det är kvinnojouren i Enköping som uppmärksammar FN:s Internationella dag mot våld mot kvinnor som traditionsenligt hålls den 25 november, på söndag.

– Vi kommer att tända marschaller och dela ut information om vår verksamhet för att visa att vi finns, säger Åsa Tinnerholm, verksamhetsledare vid kvinnojouren i Enköping.

I år hålls manifestationen utanför järnvägsstationen där man hoppas nå många personer och olika grupper i samhället.

Artikelbild

| Ljusmanifestationen görs med anledning av FN:s Internationella dag mot våld mot kvinnor den 25 november.

Ljusmanifestationen ska påminna oss om de 13 kvinnor som varje år dödas av en man de har en relation med. Det är framför allt när kvinnan lämnar mannen som hon är som mest utsatt.

– Vi vill göra folk medvetna om att det är just när kvinnan säger att hon ska lämna mannen som det är som farligast. Det är vid uppbrottet som hon hotas till livet, det är inte bara att lämna man behöver stöd, säger Åsa Tinnerholm.

Samtidigt har antalet kvinnor som mördas av sina män minskat något, för några år sedan dödades 17 kvinnor per år. Istället har det sexuella våldet ökat, vilket kan bero på att fler anmäler.

– Men 98 procent av det sexuella våldet sker i en relation. Överfallsvåldtäkter av okända personer är en liten andel av det våldet, säger Åsa Tinnerholm.

Vid kvinnojouren i Enköping jobbar tre anställda samt mellan 15 och 20 ideellt arbetande jourkvinnor.

– Vi har grundutbildning för jourkvinnor varje höst och vi har precis förstärkt organisationen. Det känns jättebra att det finns ett intresse för att delta, säger Åsa Tinnerholm.

Kvinnojouren tar även emot män som utsatts för sexuellt våld, oftast av en annan man.

– Det finns kriscentrum för män i Uppsala och Västerås och i Enköping kan man även vända sig till Familjens hus eller brottsofferjouren, säger Åsa Tinnerholm.

Internationella dagen mot våld mot kvinnor instiftades av FN 1999 som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor.