I december beslutade kommunfullmäktige om att gå vidare med det så kallade försäljningsspåret när det gäller det kommunägda kraftvärmeverket och bolaget Ena Energi. Beslutet innebär att tjänstemännen som arbetar med frågan ska återkomma till fullmäktige med ett avtalsförslag och bud, det vill säga vad en köpare är villig att betala och villkoren för affären. Det blir då som politikerna i fullmäktige ska avgöra om Ena Energi AB ska säljas eller inte.

På senaste mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott informerades politikerna av kommunledningskontoret om hur arbetet med försäljningsspåret fortskrider.

I avtalsförslaget som fullmäktige i sinom tid ska besluta om ingår frigörande av marken i hamnen där värmeverket idag ligger.

Det avgörande beslutet kommer inte att dröja till efter valet, enligt Proos och Smedlund.

– Vår förhoppning är innan sommaren, säger Helena Proos.

– Om tidplanen håller, tillägger Ingvar Smedlund.

Helena Proos förklarar varför hon har förespråkat en försäljning. Det gäller bland annat kostnaderna för framtida nödvändiga investeringar i anläggningen.

– Ena Energi är ingen kassako för kommunen. Det har gått back de senaste 20 åren, utom 2017 då bolaget gör ett bra resultat, säger hon.

Ingvar Smedlund påpekar att försäljningsspåret inte med automatik innebär en försäljning. Att sälja eller inte beror bland annat på vilket bud kommunen får från köparen.