Det var nyligen taklagsfest vid bygget av den nya brandstationen nära södra infarten till samhället och i närheten av Örsundsbroskolan tornar en lyftkran upp sig.

Det är mångmiljonbygget av en ny kommunal förskola som kan stå klar under nästa år.

Omvårdnadsboendet Liljegården är det största utanför Enköping och förutom högstadieskola och flera förskolor finns vårdcentral och folktandvård, men så är också Örsundsbro centralort för drygt 4 500 invånare i Lagunda-bygden.

Artikelbild

| Kommundelen Lagunda med Örsundsbro som tätort ligger i det nordöstra hörnet av Enköpings kommun på väg mot Uppsala.

Nästan allt ligger öster om riksväg 55. Undantagen är elljusspåret men dit går eller åker den som vill under en viadukt, och Alstabadet ett par kilometer väster om samhälle och riksväg.

En gång- och cykelväg till Alsta har länge stått på Örsundsbrobornas önskelista och nu ser den ut att bli verklighet. Regionala utvecklingsnämnden valde den som prioriterat projekt i höstas, och kommunen har sagt sig redo att göra samma sak, med planeringsstart redan under 2019.

Ett annat önskemål från Örsundsbroborna har länge varit fler hyreslägenheter.

I september 2017 aviserade Enköpings Hyresbostäder att man ville storsatsa i samhället med 100 lägenheter med olika upplåtelseformer.

Artikelbild

| I Örsundsbro finns flera söndagsöppna butiker. Den kommersiella handeln finns längs Enköpingsvägen och på Industrivägen

Det är området där Lantmännen tidigare hade en silo som är aktuellt, ett initiativ som lovordas av många ortsbor. Första spadtaget dröjer, förhandlingar mellan Lantmännen och EHB pågår.

När riksväg 55 byggdes om på 1970-talet och drogs utanför och parallellt med Örsundsbros långsmala samhälle, och järnvägen Enköping-Uppsala lades ned samma årtionde, blev boendemiljön lugnare.

Artikelbild

| Det gamla tingshuset i Örsundsbro uppfördes 1895-1896.

Möjligheterna att pendla till Uppsala, Enköping eller längre bort förblev goda genom att busstrafiken utökades. Nu går buss 804 varje halvtimme genom Örsundsbro, oftare morgnar och kvällar på vardagar.

Örsundsbro var en handels- och mötesplats redan på medeltiden, och ännu i början av 1900-talet användes hamnen för nyttotrafik via Lårstaviken till Mälaren. Nu är det en populär småbåtshamn, och i det senast utbyggda området, Salnecke park, går det att få båtplats till tomten.

Artikelbild

| Några kilometer väster om Örsundsbro, längs Örsdundsån, ligger Alstabadet och Uvbergets naturreservat.

Som i andra kransorter är föreningslivet aktivt. Två idrottsföreningar har gått samman till en, Örsundsbro IF och i Säva på gränsen till Uppsala ligger en stor ridskola.

Men mest känt är kanske Örsundsbro för Mickelsmäss, en av Sveriges största marknader, som äger rum varje höst.

Artikelbild

| Örsundsbro har en stor omgivande landsbygd och har starka kopplingar både till Enköping och Uppsala.

Det kompletterar bilden av ett aktivt samhälle och en kransort som har allt. Utom cykelväg till Alsta då.

Här hittar du några tidigare avsnitt i vår serie Koll på kransorten

Artikelbild

| Salnecke Park vid Örsundaån har lockat nya invånare att bosätta sig i den största kransorten i Enköpings kommun.

LÄS MER: Pendlarorter med olika förutsättningar

LÄS MER: Plus för butiker i växande kransorter

Artikelbild

| Örsundsbro med omgivande landsbygd har drygt 4 500 invånare.

LÄS MER: "Skolan betyder väldigt mycket för Fjärdhundra"

LÄS MER: Många hot men ett starkt föreningsliv