Det ansträngda läget för lantbrukarna efter årets torka gjorde att länsstyrelsen bland annat omfördelade sina resurser för att skynda på handläggningen av jordbrukarstöden.

– Vi har jobbat med flera åtgärder för att få ett mer robust system i hanteringen av stöden och vi har haft en stabilare personalgrupp under året vilket har stor betydelse, säger Kristina Jansson, chef för länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

De olika direktstöden för 2018 började betalas ut i förra veckan, det gäller gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare samt kompensationsstöd. Av de 2 624 ansökningarna av gårdsstöd får 98,6 procent sin slututbetalning före årsskiftet.

De lantbrukare som inte får sitt stöd utbetalat nu har avvikelser eller kontroller som ska göras och behöver utredas mer.

– Vi gör allt vad vi kan för att få ut de stöden så fort som möjligt, säger Kristina Jansson.

Men det finns fortfarande stödberättigade lantbrukare som inte har fått ut sina direktstöd och miljöersättningarr, exempelvis betesstöd, för tidigare år.

– För den enskilde lantbrukaren kan det handla om mycket pengar. Anledningen till att vi inte kunnat betala ut stöden är it-systemet som inte varit komplett, vi har fått handlägga en hel del moment manuellt och det tar tid, säger Kristina Jansson.

När samtliga slututbetalningar är klara kan hon inte uppge exakt.

– Vi kommer att behöva 2019 på oss för att få ut merparten av pengarna, mer än så kan jag inte lova.