Det är Ledarna, fackförbundet för chefer, som varje år listar 75 kandidater till utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare där sedan en av kandidaterna får utmärkelsen. Vid förra veckans gala anordnad av Ledarna föll inte valet på Tove Zander, men hon är också några år yngre än de flesta av de kvinnor som nådde topplatser på listan.

– Det var jätteroligt att finnas med på listan, och att vara en förebild för unga kvinnor. Det är viktigt att förmedla till tjejer att det är möjligt att bli och vara chef, säger Tove Zander.

Unga Aktiesparare uppgift är att hjälpa sina nu 14 000 medlemmar att spara och investera på ett smart sätt. Organisationen är indelad i fem regioner och 42 lokalavdelningar.

– När jag tillträdde som vd var en av mina målsättningar att vår organisation skulle ha 40 procent kvinnliga medlemmar. Då var det 24 procent. Nu är 35 procent av medlemmarna tjejer, så vi har inte riktigt nått målet men vi är på rätt väg, säger Tove Zander.

Jämställdheten bland de sex heltidsanställda på organisationens kansli i Stockholm är däremot fullt genomförd, tre kvinnor och tre män. De fem regioncheferna är däremot alla män.

– Där har vi ännu ingen tjej, men om vi i stället ser på lokalavdelningarna så är det många tjejer i deras styrelser, säger Tove Zander.

Jämställdhet ger bra dynamik i grupper och i förlängningen beslut som bättre speglar hur samhället ser ut anser hon:

– Därför behövs fler kvinnor i hela finanssektorn inte bara när det gäller aktiehandel utan också för att vara en del av ledarskapet.