Mellan klockan tio och tolv på onsdagsförmiddagen var husets invånare borta. När man kom tillbaka visade det sig att det hade varit inbrott. Altandörren stod uppbruten.

Huset var genomsökt. Det är oklart vad som har stulits.