Ekonomi EU-kommissionen vill att medlemsländer och företag i Europa oftare använder euron i olika internationella sammanhang.

Bland annat hoppas klimat- och energikommissionären Miguel Arias Cañete att euron flitigare tas till när stora energiuppgörelser ska göras med länder utanför unionen.

En växande roll för euron är i EU:s intresse. Det skulle ge stöd åt våra energipolitiska mål genom sänkta transaktionskostnader och -risker, säger Cañete på en presskonferens i Bryssel.

I ett uttalande på onsdagen vill kommissionen även se ökad användning av euron i internationell handel med råmaterial och jordbruksprodukter och på finansmarknaden.

Uppmaningarna är dock inte några bindande förslag.