Annika har genom sitt engagemang och sin väldigt djupa bankkunskap gjort ett fantastiskt jobb här på banken. Hon har navigerat SEB genom en oerhört besvärlig tid i finansbranschens historia, säger SEB:s styrelseordförande Marcus Wallenberg på en presskonferens.

I och med att Falkengren har sagt upp sig själv så utgår inget avgångsvederlag. När det gäller SEB:s finansiella mål har ingenting förändrats, enligt Wallenberg.

"Fantastisk resa"

Styrelsen kommer nu att initiera rekryteringsprocessen efter en ny vd och koncernchef.

Falkengren kommer senare under 2017 att ta en operativ roll som delägare i den schweiziska kapitalförvaltningsfirman Lombard Odier Group. Enligt ett pressmeddelande från Lombard Odier kommer hon att vara baserad i Genève.

"Jag har tillbringat hela mitt yrkesliv i SEB. Det har varit en fantastisk resa tillsammans med kunder och kollegor. Efter alla år vid rodret för SEB var det inte lätt att fatta beslut om att inleda en ny karriär och i en ny roll. Men, min slutsats blev ändå att detta är rätt tillfälle", skriver Annika Falkengren i en kommentar.

Stark ledare

Maria Landeborn, sparekonom på Skandia, beskriver Annika Falkengren som en stark ledare som gjort ett bra jobb.

Hon varit synlig, hon har lett en bank som har varit lönsam. SEB hade visserligen, precis som de andra bankerna, problem under finanskrisen, men man tog sig upp därifrån och har kommit tillbaka.

Att det nu, om inte Falkengren ersätts av en kvinna, blir ännu färre kvinnliga börs-vd:ar är beklagligt, anser Landeborn.

Vi behöver ju fler kvinnor i näringslivet, speciellt på den typen av positioner. Sedan vet vi inte var hon kommer att dyka upp framöver, jag tror inte att hon kommer att vara osynlig.

"Gjort ett bra jobb"

Även Peter Malmqvist, chefsanalytiker på Remium, anser att Falkengren varit en bra vd.

Banker jobbar i en makroekonomisk miljö som innebär att själva chefen för banken har lite svårt att påverka utvecklingen, i förhållande till Riksbankens räntepolitik, konjunkturen och så vidare. Men allt som allt så är min bedömning att hon har gjort ett bra jobb, säger han.

Han pekar på det faktum att Falkengren suttit så pass länge på sin post.

Bank-vd:ar är ju en förbrukningsvara. Hon är den som har suttit längst (bland storbankernas chefer).

Ingen dramatik

Malmqvist ser ingen dramatik i vd-bytet.

Jag tycker inte att det är konstigt att hon kliver av, för hon har varit med under väldigt lång tid nu. Jag kan förstå om hon vill sikta på till exempel en karriär som styrelseproffs.

I och med Falkengrens avgång kan antalet kvinnliga ledare i de tyngsta börsbolagen bli än färre.

Det är alltid trist när en kvinna på vd-posten på börsen försvinner, eftersom de är så fruktansvärt få. Andelen ligger kring sex procent. Det är vår stora skamfläck i Sverige, när det gäller jämställdhet, säger Amanda Lundeteg, vd för stiftelsen Allbright som arbetar för ökad jämställdhet och diversifiering i näringslivet.

"Synts enormt mycket"

Både Lundeteg och Malmqvist beskriver Falkengren som en viktig förebild för kvinnor i näringslivet.

Annika Falkengren kanske inte har varit den som alltid har tagit jämställdhetsdebatten, verkligen inte. Men det tycker jag inte man ska ha som krav på de här personerna heller. Däremot har de ett väldigt viktig symboliskt värde, de är stora förebilder, och hon har ju synts enormt mycket i media och utåt, säger Lundeteg.
Förebildseffekten är jätteviktig, den visar att det går och är möjligt.

En positiv aspekt är att Falkengren sannolikt kommer att ta fler styrelseuppdrag framöver, och därmed bidra till att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar, enligt Lundeteg.

Jag tror att det är den planen hon har. Och det är ju positivt nu när regeringen slopar kvoteringslagen.

"Rett ut finansstorm"

Aktiespararnas vd Joacim Olsson ger Falkengren "någonstans mellan godkänt och med beröm godkänt" för vd-insatsen men räknar inte med att chefsbytet får några större konsekvenser för bankjätten, varken på kortare eller längre sikt.

De har den typen av företagsstruktur där de stora förändringarna inte handlar om en enda person.

Han har förståelse för att SEB-chefen vill söka sig vidare.

Hon har ju suttit vid rodret sedan 2005, hon har rett ut en finansstorm och påbörjat resan in i den digitala världen.