Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 155 000 personer under november jämfört med oktober, enligt landets arbetsmarknadsdepartement. Det var rejält lägre än den sammanställning som Reuters gjort där man i genomsnitt förutspått en ökning med 200 000 personer. En del i förklaringen ska ha varit att byggnadsföretag på grund av det kyliga vädret, tvingats anställa betydligt färre medarbetare.

Samtidigt reviderades också oktobersiffrorna ned från 250 000 till 237 000.

Arbetslösheten låg samtidigt kvar på 3,7 procent, den lägsta sedan 1969. En av de siffror som dock marknaden tittade extra noga på är den genomsittliga timlönen. Den steg nu med sex cent eller 0,2 procent, under analytikernas förväntningar som låg på 0,3 procent.

Just timlönen ses som en viktig inflationsfaktor och en vikande inflation skulle innebära färre räntehöjningar från den amerikanska centralbanken än vad som tidigare förutspåtts.

Marknaden tog också emot siffrorna positivt och terminshandeln på New York-börsen vände svagt uppåt för att ligga kring nollan efter att tidigare indikerat på en nedgång med 0,2 procent för S&P-index vid börsens öppnande.