Av de över 3 500 samtal som Mäklarsamfundets kundvägledare får in årligen handlar över hälften om fel och brister i bostaden.

Vanligast är frågor om vitvaror som gått sönder kort efter tillträdet, brister i våtrum och byggnadstekniska fel och brister – något som många felaktigt tror sig kunna få ersättning för, förklarar kundvägledaren Magnus Bäckström.

Allting beror på om felet var upptäckbart innan köpet eller om det var något som köpare borde ha förväntat sig, säger han och understryker att undersökningsplikten helt och hållet ligger på köparen.
Om kylskåpet är gammalt ska man räkna med att det kan gå sönder.

Måste fullfölja kontrakt

Andra vanligaste kategorin av frågor i samtalen med Mäklarsamfundets kundvägledare gäller avtalsinnehåll.

Ofta förekommande är köpare som skrivit på ett avtal men som sedan inte kan eller vill fullfölja det på tillträdesdagen.

Det många inte vet är att detta utgör ett avtalsbrott, förklarar Bäckström – vilket innebär att säljaren kan häva köpet och kräva den som ångrat sig på skadestånd.

Om säljaren sedan säljer bostaden till en annan köpare men för ett lägre värde så får den som drog sig ur betala mellanskillnaden och andra försäljningskostnader.

Mäklarens ansvar

Tredje mest förekommande kategorin av frågor rör mäklarens ansvar i förmedlingsarbetet. En utbredd missuppfattning, som hänger ihop med den första punkten, är att mäklaren har en del av ansvaret i att undersöka bostadens skick.

Men mäklaren är enbart en oberoende aktör som har i uppgift att vidarebefordra information mellan två parter, understryker Bäckström.

Han föreslår att den som inte har kunskaper nog att själv granska bostadens kvalitet bör ta hjälp av en utomstående fackman.

Och glöm då inte bort att kalkylera saker som kan behöva bytas ut.
Många köpare som hör av sig till mig säger att de satsat alla sina besparingar på kontantinsatsen och så inser man sedan att man inte har några pengar kvar på sparkontot.

Nej, högst bud behöver inte vinna

I ovanstående kategori ingår också mäklarens roll i budgivningsprocessen. Samtalen visar att många tror att mäklaren bestämmer vem lägenheten ska gå till i en budgivning.

"Jag hade högsta budet men fick ändå inte köpa", kan det låta enligt Bäckström.

Men det är säljaren som väljer och det behöver inte nödvändigtvis vara den som har högst bud.
Det kan vara andra saker som spelar in och som gör ett annat bud bättre, till exempel tillträdesdatum.