Många av de remissinstanser som hittills lämnat synpunkter på det utredningsförslag regeringen beställt påpekar att över 300 000 företag skulle kunna beröras av den nya skatten. Samtidigt finns det bara 10 700 företag i Sverige som klassas som verksamma inom den finansiella sektorn.

Utredningen föreslår, efter dansk förebild, att företag som arbetar med finansiella tjänster ska betala en extra löneavgift, eller social avgift, på 15 procent för att kompensera för fördelen av att finanstjänster är momsbefriade.

Riksbanken anser att det är svårt att veta vilka konsekvenserna blir av förslaget, genomförs det måste effekterna noga följas upp. Riksgälden anser att förslaget inte går att genomföra.

Ursprunget till utredningen är att Socialdemokraterna gick till val 2014 på att införa en bankskatt, men det som utredningen haft regeringens uppdrag att utreda var i realiteten något annat. Men den borgerliga regeringen hade redan väckt tanken, för att ta tillbaka den fördel som momsbefrielsen innebär för sektorn.

Vi gick till val på en bankskatt, det här är något annat, säger Magdalena Andersson.

Hon säger att remissvaren nu ska gås igenom noggrant, men att grundtanken finns kvar och att en skatt som träffar bankerna är motiverad inte minst på grund av de "enorma vinster" som storbankerna redovisar.

Vi vill att bankerna på ett eller annat sätt ska kunna bidra mer, säger Andersson.

Av de remissinstanser som hittills har svarat (remisstiden går ut den 15 februari) är det bara LO och PRO som rakt av tillstyrker. Skatteverket avstyrker och hävdar att förslaget är krångligt, svårt att tillämpa och oförutsägbart. Verket påpekar också att förslaget kan beröra så många företag utanför finanssektorn.

Bankerna, Bankföreningen och facken i finansbranschen motsätter sig förslaget.

Nyligen, i en interpellationsdebatt i riksdagen, sade finansministern att regeringen inte har låst sig vid att ta ut en ny skatt genom en löneavgift, det kan finnas andra sätt.