De senaste tio åren har antalet äldre i sysselsättning ökat med 125 000, enligt en ny rapport för Arbetsförmedlingen. Det gäller främst för åldrarna 55–64 där sysselsättningsnivån har ökat från 70 till 77 procent under perioden.

Trenden visar även på att allt fler väljer att stanna kvar i arbetslivet efter att ha fyllt 65. De senaste tio åren har sysselsättningsnivån för personer i åldern 65–74 ökat från 11 till 17 procent. Den starka arbetsmarknaden anges som ett av skälen till den här utvecklingen.

"Sverige ligger i topp i Europa när det gäller sysselsättningsnivå, det gäller även bland äldre. De behövs på svensk arbetsmarknad, så det är viktigt att arbetsgivarna tar vara på äldres kompetens", kommenterar Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Samtidigt visar myndighetens rapport att det har blivit svårare för arbetslösa äldre personer att få en ny anställning.