På onsdagskvällen tog Maria Gardfjell (MP) och Uppsala kommuns klimatstrateg Björn Sigurdson emot priset Årets globala klimatstad.

Priset delas ut av Världsnaturfonden (WWF) på en gala i San Francisco.

Göran Brocknäs, regionchef på Handelskammaren i Uppsala, är en av dem som är glada för vinsten. Han tror att priset kan göra att fler företag lockas till staden:

– Det är värdefullt att Uppsala genom priset får synlighet globalt. Många företag är engagerade i hållbarhetsfrågor och Uppsala har potential att locka till sig fler företag som vill finnas i vår innovationsmiljö.

Han menar att näringslivets kraft och innovationer är viktiga för regionens utveckling när klimatstrategier skall omsättas till handling.

Liksom många andra är han inställd på att arbetet med klimatprotokollet måste fortsätta även framöver.

– Exempelvis har fordonsflottan blivit allt mer eldriven, därför behöver också infrastruktur för mobilitet med fler laddstolpar utvecklas i staden.

Men vad är det som lett fram till att Uppsala nu ses som en klimatföregångare? Sammantaget handlar det mycket om att staden varit framgångsrik när det gäller att på ett systematiskt sätt minska koldioxidutsläppen. Kommunens arbete med klimatprotokoll har engagerat lokala företag, universiteten, föreningar och privatpersoner.

– Klimatarbetet är inte enbart en kommunal fråga, utan en samhällsfråga. Med gemensamma krafter har vi minskat utsläppen från energianvändningen med 26 procent sedan 1990, säger Björn Sigurdson.

Han får medhåll av Maria Gardfjell (MP) som säger att de stolt delar vinsten med engagerade företagare, forskare med flera i staden.

Bland konkreta åtgärder som gjorts är att Uppsala värme AB har dragit ned sin fossilbränsleanvändning kraftigt och att UL har övergått till biobränsle i sina bussar. Även föreningar, Svenska kyrkan, regionen och företag har dragit sina strån till stacken. Två exempel är Ikea och Lindvalls som arbetat med att minska sina utsläpp.

Läs mer här: Lindvalls ska värma bostäder

Björn Sigurdson sammanfattar arbetet så här:

– Det kommunen gjort är att sätta upp de nödvändiga målen för att möta det vetenskapen och klimatavtalet i Paris säger om att hålla temperaturökningen under 2 grader. Det är med den utgångspunkten vi kommit fram till att Uppsala kommun ska bli fossilfri vad det gäller lokala transporter och energianvändning, senast år 2030, säger Björn Sigurdson.

Han håller med Göran Brocknäs om att priset även är bra PR för staden och att fler företag kommer vilja etablera sig i Uppsala.

Kan det också bli tvärtom, att företag drar sig för att flytta hit?

– Nej, jag tror att alla företag i dag måste fundera på hur de kan göra klimatarbetet till en del av sin affär. Att det skulle bli en extra kostnad är en myt, alla måste numera arbeta på det här sättet, säger Björn Sigurdson.