Vid nypremiären ylades 106.3 decibel mot himlen. Men något världsrekord blev det inte.
— Det var nog mellan 1000 och 1500 studenter som sjöng ut från balkonger, fönster och hustak, säger Niklas Lundengård, som är en av två programledare för Lantz i Studentradion.
Tillsammans med sin vapendragare Gustaf Lantz lobbade han intensivt för kampanjen. I samtliga studentkorridorer i sjuvåningshusen på Sernanders väg manades de boende att ställa sina röstresurser till förfogande.
Och visst, Gustaf Lantz är släkt med en mer riksbekant Lantz i etern - Annika. Med Flogstavrålet presenterades en utmaning.

30 år gammalt vrål
— Vi hoppas att Annika Lantz vill försöka möta upp vårt resultat i sitt program. Eller att andra studentområden i Sverige antar utmaningen, säger Niklas Lundengård.
Traditionen bakom Flogstavrålet är åtminstone 30 år gammal, exakt när den uppstod har herrarna Lundengård och Lantz inte lyckats klargöra. De verkligt ångestladdade kollektiva tjuten tycktes dock ha tystnat den senaste tiden.
Men Niklas Lundengård och Gustaf Lantz tror på en ändring, återkommande urladdningar som når världsrekordnivå: 128 decibel.