– Egentligen är det konstigt. Alltså, varför det inte finns fler äldre personer på politiska poster, och det gäller verkligen inte enbart i Enköping, säger Bo Reinholdsson, 74.

Som ordförande i den tunga Vård- och omsorgsnämnden stod han ofta mitt i skottlinjen. Höga kostnader och ständigt ökade krav på effektivitet gjorde Bosse, som han helst kallas, till ständig måltavla i både talarstol och på tidningarnas insändarspalter.

– Sån't tål jag. Det var inte därför jag hoppade av efter tolv år, trots att arbetstiden ungefär motsvarade en halvtid, vilket inte är meningen när det gäller oss fritidspolitiker. Men arbetsbördan var definitivt inte avgörande för att jag slutade.

Frågan är då given, vad var då orsaken – varför har Enköpings politiske tungviktare valt att komma tillbaka, varför nöjer han sig inte längre med åskådarplats i fullmäktigesalen eller att följa debatterna via webben?

– Ingen fritidspolitiker, oavsett ålder, bör sitta längre än tre mandatperioder. Det behövs förnyelse i politikerledet, men inte nödvändigtvis föryngring. Och det är en stor skillnad.

Förtydliga, tack!

– Jag tycker att alla partier, ingen nämnd och ingen glömd, gör fel när de ständigt jagar efter allt yngre kandidater. Det är i stället kompetensen man ska leta efter. Låt mig säga så här; de yngre är knappast klokare än oss äldre.

Bo Reinholdsson berättar att han vid återkomsten till politiken begrundade ledamöternas ålder under det första mötet med nya kommunfullmäktige:

– Motsvarar i alla fall inte befolkningsstrukturen. Verkligen inte många över 65 år, när det borde vara närmare en tredjedel. Kontentan är att alltför få har den riktigt djupa erfarenheten, och att alltför få ser till de äldres behov, och möjligheter.

Väl medveten om att han går tvärs emot gängse uppfattning om att det är yngre personer som saknas i politiken, utvecklar Bo Reinholdsson sitt resonemang.

– Med fler äldre i politiken skulle det bli färre låsningar. Vi äldre är mindre bundna av prestige, vi är mer lyssnande och vågar säga; det här blev inte bra, vi tar om det hela.

Kristdemokraten Bo Reinholdsson gör en återkomst med dunder och brak – fullmäktige, kommunstyrelsen inklusive dess verkställande utskott, och dessutom – via personval – inkryssad till regional nivå.

– Men äldst är jag inte ens i Enköpingspolitiken. Fullmäktiges ordförande, socialdemokraten Rolf Carlsson är 80 år fyllda, så han och jag plus ytterligare några pensionärer får väl bilda en egen grupp, trots att vi tillhör olika partier.

Bo Reinholdsson är van att styra och bestämma. I flygvapnets uniform flög han snabbt upp i graderna från rekordunga 17 år till fyrstjärnig överste på hemmaplan och brigadgeneral på den internationella arenan.

– Men jag har faktiskt inte lovat mitt parti att sitta mandattiden ut. Vår ordinarie gruppledare för Kristdemokraterna är officer även han, just nu på FN-uppdrag i Georgien och tillbaka framåt våren.

Någonting säger oss att det ändå kommer att dröja rätt länge innan veteranen Bo Reinholdsson än en gång lämnar politiken. Sista frågan:

Litet ringrost har det väl ändå fört med sig genom att sitta på åskådarbänken under fyra år?

– Visst, yngre har jag inte blivit. Men litet klokare.