Kommunen har målet att Uppsala till år 2030 ska bli fossilfritt och efter ytterligare 20 år bli klimatpositivt. Det här är också målen för Uppsala klimatprotokoll, det som ibland kallas Uppsalas eget Parisavtal och som i dag har över 30 medlemmar i form av samhällsaktörer och företag. Till sitt rundabordsmöte den 11 oktober bjuder man in aktörer från hela samhället för att delta.

– Våra möten är inspirerade av internationella förhandlingsmöten där allt från folkrörelsen och forskare till företag och nationella delegater samlas på en plats för att prata klimat och strategier. Man måste mötas över organisations- och sektorgränser för det är då det händer saker. Man kan inte jobba med den här frågan själv utan måste ta stöd och hjälp från varandra, säger Björn Sigurdson, klimat­strateg på Uppsala kommun.

Syftet med mötet är samverkan och inspiration. Under dagen hålls seminarier som utgår från tre av klimat­protokollets fokusområden, nämligen fossilfri plast, arbetspendling och att bygga hus i trä.

Artikelbild

Företrädare för Uppsala klimatprotokoll kommer även att dela med sig av sina erfarenheter och berätta varför Uppsala behöver bli klimatpositivt. Dessutom hålls inspirationsföreläsningar, bland annat med Rob Hopkins, grundare av The Transition Movement.

– Vi måste sänka utsläppen men måste också ha energi i det vi gör och se lösningar. Vi är i en allvarlig situation men vi fixar det om vi hjälps åt och tar i. Rob Hopkins är en stor inspiratör till hur man kan tänka och känna för att orka med att göra något åt klimathotet, säger Björn Sigurdson.

Hur viktigt är näringslivet för den här omställningen?

– Helt centralt. Vi måste ställa om hela samhället och där har företagen en viktig roll. De kan börja ge oss ”klimatpositiva” tjänster och produkter. Näringslivet måste också komma längre i tanken för hur man räddar planeten och tjänar pengar på det. Tidigare har vissa fokuserat på motsatsen, först pengar och sedan kan man rädda klimatet om det finns tid över. Men alla måste bidra med det de kan, i just sin yrkesroll.

Hur ska ni få dem som inte är intresserade att vara med?

– Det finns en del som är pionjärer och föregångare, sedan finns det en stor massa som är intresserad och oroas över miljö- och klimatfrågorna men som inte kommit igång eller inte vet hur de ska göra. Men är vi tillräckligt många som vill något, då kommer resten att följa med. Det är bättre att få igång oss som faktiskt vill något först.