Den nyutnämnda ministern besökte Forska Sverige-dagen, som i år hölls på Uppsala slott. Framför allt medverkade hon i ett samtal om "Vad kommer politikerna konkret att göra för att stärka life science i Sverige?". Men hon satte även tonen för sitt ministerskap. Det var en lyssnande Helene Hellmark Knutsson i tornsalen på Slottet.

– Det är viktigt med input. Så här i början blir det mycket att lyssna, säger det tidigare landstingsrådet i Stockholms län när UNT får en pratstund efter avslutat program.

Förra veckan publicerades ett öppet brev till Helene Hellmark Knutsson på Uppsala universitets rektorsblogg, undertecknat av rektorer, inklusive Eva Åkesson, samt kårrepresentanter. Bland annat efterfrågades fler studieplatser, fler stipendier att erbjuda internationella studenter och krafttag mot främlingsfientlighet.

– Jag såg det som en invitation till dialog. Det är så jag vill jobba också, säger Helene Hellmark Knutsson.

Efter att regeringen presenterades har de flesta rubriker om den nytillträdda ministern för högre utbildning handlat om hennes avsaknad av akademisk examen. På högskolenivå har hon studerat motsvarande 60 högskolepoäng i historia, nationalekonomi och statistik.

– Jag tycker att det är en given fråga, vad man har för erfarenheter och bakgrund. Och jag har inte den typen av bakgrund.

Ser du det som en svaghet?

– Jag ser det som att det finns många som kan bistå mig, i min ministerroll, som har de erfarenheterna och den bakgrunden. Jag har andra erfarenheter som jag kommer ha nytta av. Mycket i min roll som politiker handlar om att lyssna in och föra dialog.

Hon lyfter fram fler utbildningsplatser och högre kvalitet, framför allt vad gäller lärar- och humaniorautbildning, som huvudfrågor de kommande fyra åren. På frågan om Uppsala universitets roll i dessa frågor blir svaret även här:  "dialog". Den som lever får se, helt enkelt.

I och med nedläggningen av landsbygdsdepartementet väcktes frågan ånyo om SLU i stället ska tillhöra utbildningsdepartementet, vilket UNT har skrivit om. Hur ser du på den saken?

– Jag har inte tagit ställning till det, men vi får ta ställning till det framöver om frågan skulle komma upp.